در حال بارگزاری....
دانلود

آسیب شناسی ماهواره-حجه الاسلام وکیل پور

استاد وکیل پور در برنامه ای در شبکه استانی یزد به بررسی تاثیرات منفی ماهواره بر خانواده ها می پردازد.
دیدن این برنامه را به همه افسران جنگ نرم توصیه میکنیم.
برای مطلع شدن از آسیب های ماهواره مستند سلام گرگ را از همین کانال مشاهده نمایید.