در حال بارگزاری....
دانلود

مزاحمت های مدرسه

مزاحمت شدید برای ساکنین غضب شده مجتمع رضوان در حضور مدیرکل ناحیه یک شیراز و مسیولین آموزش و پرورش