در حال بارگزاری....
دانلود

هلالی:شور فوق العاده و دیوانه کننده ی حاج عبدالرضا هلالی!!!

دل زار و حزین است / سینه چاک پسر ام بنین است / دل در غم و غوغا / بدن سینه زنان بیمه ی زهرا / هو / دل به خون لبا لب / روی انگشتر نوشته زینب / این کلام وحی است / دیده بان ارتشت زینب رقیه است / بزن حسین حسین حسین . . . / ام البنین ام البنین . . . عین الله فتح الله اسدالله خون خدا من و ببر کرب و بلا / حسین حسین حسین . . . / یاس زیباترین گل / اسم عباس علی کرده مرا خل / حسین حسین حسین . . . / دل زینب یه خونه است / کسی ربطی نداره دیونه چرا دیونه است / دیونه کجا داره جز در خونه ی حسین . . .