در حال بارگزاری....
دانلود

: یک مدل مینیمال برای ماده تاریک کم جرم/چند مولفه ای

19 خرداد 94-سمینار هفتگی گروه انرژی های بالا، پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (IPM)- یک مدل مینیمال برای ماده تاریک کم جرم/چند مولفه ای و پیش بینی های آن برای آزمایشهای آشکارسازی، Light/Multicomponent Dark Matter: A Minimal Model and Detection Prospects، دکتر روزبه الله وردی، دانشگاه نیومکزیکو