در حال بارگزاری....
دانلود

ترافیک شدید پل هشت بندی هرمزگان

به دلیل غیراستاندارد بودن پل ورودی هشت بندی دو ، باعث ایجاد ترافیک سنگین در هشت بندی می شود. / پایگاه خبری هشت بندی