در حال بارگزاری....
دانلود

توهین مدیر بی بی سی فارسی به زبان و ادبیات فارسی

صادق صبا مدیر بخش فارسی بی بی سی فارسی در جواب به این سوال مخاطبان که: چرا در بی بی سی به تروریست های داعش میگویند پیکارجو ولی به نیروهای مردمی یمن که در حال انقلاب هستند گفته میشود "شورشی"؟ با جمله ای غیر منطقی و توهین آمیز نسبت به ادبیات فارسی گفت: متاسفانه مشکل از زبان فارسی هست که ما نمیتوانیم واژه درستی انتخاب کنیم!!!!!