در حال بارگزاری....
دانلود

رکود بازار مقاومت سیمان را هم شکست

رادیو ایران - 17 آذر 94- 14:00| سیمانی که روزهای طلایی در صادرات و تامین نیازهای داخلی داشت، این روزها بازارش خشک شده است.