در حال بارگزاری....
دانلود

آزمایش استون و فوم!

در این ازمایش،(که قبلا نیز در کانال گذشته شده بود.) فوم را در ماده استون فرو می برند.بعد از این عمل،فوم به راحتی در آب حل شده و از بین می رود!!!