در حال بارگزاری....
دانلود

شهید مدافع حرم شهید محمودرضا بیضایی

همسرش میگوید:یکبار در خانه صحبت وصیتنامه شد، به پوستر «حاج همت» روی کمدش اشاره کرد و گفت: «وصیت من این است». روی این پوستر که هنوز هم آنجاست، نوشته: «با خدای خود پیمان بسته ام تا آخرین قطره خونم، در راه حفظ و حراست از این انقلاب الهی یک آن آرام و قرار نگیرم.»..............................................


مطالب پیشنهادی