در حال بارگزاری....
دانلود

STREIT RAK تاسیسات تولید خودروهای زرهی در امارات

STREIT Group رائس الخیمه بزرگترین تاسیسات تولید خودروهای زرهی متعلق به شرکت خصوصی در جهان می باشد که در امارات متحده عربی واقع شده است .این شرکت زیر مجموعه شرکت STREIT Group بوده و شامل مراکز طراحی ، تحقیق و توسعه ، تولید ، آزمایش ، آموزش و تاسیسات انبارداری است .