در حال بارگزاری....
دانلود

می خواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و ایالم بیام

آه حسرت تو سینمه و می باره چشام به حال غمت ...
پریشان و با آه می آییم به لبیک یا حسین که اگر از قدم نهادن در راه کربلا جامانده ایم از حرکت به سوی حسین جا نمانیم.
http://jamandeh.com