در حال بارگزاری....
دانلود

سگ بازیگوش ودوست داشتنی

این سگ وقتی میبیند صاحبش به او توجه نمیکند وبا او بازی نمیکند وسایلش را جمع میکند واز خانه قهر میکند