در حال بارگزاری....
دانلود

تبریک سال نو ترکی(تبریک سال نو با لهجه های رسمی ترکی :آذربایجانی استانبولی قزاقستانی ازبکستانی قیرقیزی تاتار و ترکمن)

Turk lehcelerinde Yenigun kutlamalari
تبریک سال نو ترکی(تبریک سال نو با لهجه های رسمی ترکی :آذربایجانی استانبولی قزاقستانی ازبکستانی قیرقیزی تاتار و ترکمن)


دانلود کنسرت و نمایش طنزدر این سایت www.tanzdl.com در 2 سال پیش یاشاسین بتون تورکلر