در حال بارگزاری....
دانلود

نان ماشینی تونلی لواش و سنکگ

دستگاه نان ماشینی تونلی ریزشی فقط بایک کارگر روزانه یک تن نان استحصال میکند کم مصرف پرتابل تمام استیل