در حال بارگزاری....
دانلود

اشتباه دوباره از سازمان هواشناسی ، سیل به جای طوفان

اشتباه دوباره از سازمان هواشناسی ، وقتی پیش بینی طوفان میشود ولی سیل براه میافتد