در حال بارگزاری....
دانلود

مدرس مذاکره مشاور مذاکره بهزاد حسین عباسی درس4

09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com
|
بهزاد حسین عباسی مدرس مذاکره مدرس اصول و فنون مذاکره مدرس برند مدرس بازاریابی مدرس فروش مدرس برندینگ تدریس دوره های مذاکره در سازمان شما
|
تلگرام telegram.me/crm_marketing

|

اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/

|

Behzadabbasi.ir Behzadabbasi.com

|
مدرس مذاکره استاد مذاکره تدریس مذاکره بهزاد حسین عباسی


10 تیر 96