در حال بارگزاری....
دانلود

جشن گوجه فرنگی

در شهر کوچک بونول اسپانیا هزاران جوانی که اصلا یکدیگر را نمی شناسند به سوی هم گوجه فرنگی پرتاب می کنند. این رسم عجیبی است که هزاران تن را از جای جای جهان به سوی خود جلب می کند.