در حال بارگزاری....
دانلود

فتنه های بعد از فتنه 88 پیچیده تر و مذهبی تر می شود

حجةالاسلام پناهیان؛ در سال 88 پیش بینی عجیبی کردند و آن اینکه فتنه های بعد از فتنه 88 پیچیده تر و مذهبی تر می شود چون دیدند نمی توان در مقابل مذهب مردم ایستاد می روند و با ماسک مذهبی و تحریک کسانی که وجه قابل قبول پیش مردم دارند پیش می آیند


مطالب پیشنهادی