در حال بارگزاری....
دانلود

"تقدیم به عشقم سینا: ❀▨ بی تو میمیرم بابک جهانبخش ⇨

∴✘∴✍✍دارَم ☜ یاد ☞ میگیرَم ∴✘∴بِه هَرکَسی ∴✘∴بِه اَندازه ⇜ لیاقَتِش ⇝ بَها بِدَم ∴✘∴نَه بِه اَندازه ⇍ مَعرِفَتَم ⇏∝??∝ ارررره.....اینجوووریااس...!!!!♔خودم پادشاهــــــــــــــم♔♚رفیقــــــآم تاج رو سرم♚ ☜پس بدخواهامون یادشون نره☞ ✘دست به تاج سرم بزنن ⇜◀به شآهرگشون↯لطمه میزنم⇝⇜ببـــر باش و درنــــده⇝ ولی از کـــنار آهــــوی بی پــــناه☜ به آرامـــــی☞ گذر کــــــن✔