در حال بارگزاری....
دانلود

آیا بیو پلاستیک ها جایگزین پلاستیک های معمولی می شوند؟

به زودی بتوانیم بتوانیم به جای مشتقات مواد فسیلی (یا شاید سوخت های فسیلی) فقط از مواد طبیعی استفاد کنیم، یعنی موادی که در تولید پنبه کتان یا کنف، و همچنین رزین هایی که از نیشکر یا منابع دیگر قند گرفته می شود و در صنعت غذایی کاربرد ندارند، در ساخت آنها استفاده می شود.