در حال بارگزاری....
دانلود

تقلید صدا و شومنی حسن ریوندی در جمع تاکسیران- زمستان 93

اجرای برنامه شومن حسن ریوندی در جشن تقدیر از تاکسیرانان
تقلید صدا و اجرای طنز زنده
تهیه کننده : مهرگامان جوان