در حال بارگزاری....
دانلود

لارو های هشت پا

بچه های هشت پا بعد از تقریبا 3 یا 4 هفته از تخم خارج شدند و در حال شنای آزاد در تانک هستند.