در حال بارگزاری....
دانلود

دلقک های آمریکایی که می‌گویند کنار مردم ایران هستیم ببینند مردم چه کسانی هستند؟

????رهبر انقلاب: دلقک های آمریکایی که می‌گویند کنار مردم ایران هستیم ببینند مردم چه کسانی هستند؟/ اگر هم باشید کنار مردم هستید تا خنجر زهرآلود را وارد سینه ملت کنید

@Afsaran_ir


27 دی 98