در حال بارگزاری....
دانلود

سرسره بازی بچه پاندا

رفتار بچه پاندا ها خیلی به رفتار کودک انسان شباهت داره این حیوانات بسیار #باهوش هستند،این رفتار و حرکات باعث شد مورد توجه انسانها قرار گرفته و از خطر انقراض نجات پیدا کنند.


20 تیر 96