در حال بارگزاری....
دانلود

پیش بینی طوفان سهمگین پاتریشیا در مکزیکو

سرعت باد در آن به 325 کیلومتر در ساعت میرسد
مشکل اصلی بارش سنگین باران و ایجاد سیل است، این طوفان به سمت مرکز مکزیکو در حال حرکت است، جایی که تجارب زیادی از بارشهای سیل آسا در زمان بسیار کوتاه دارد. مسئولین شهر مکزیکو حالت اضطراری در شهر اعلام کرده اند، و از مردم خواسته شده که سواحل اقیانوس را تخلیه کنند. بسیاری از مردم به دلیل تعویق افتادن پروازها در فرودگاهها گرفتار شده اند.