در حال بارگزاری....
دانلود

حمله منافقین به ساختمان سفارت ایران در برلین

مهاجمان با استفاده از وسایلی همچون نردبان تاشو و سیم چین