در حال بارگزاری....
دانلود

U-KISS ••• AJ and Kiseop ••• Obsession

این اهنگ رو aj و کیسئوپ باهم خوندن و خیلیم قشنگ میخونن.. آقا آهنگ به کنار!! من لباسایه جفتشونو بخورم :))