در حال بارگزاری....
دانلود

نفوذ ایران از شبه قاره تا آمریکای جنوبی

اما کمک های استراتژیک ایران در بعد نظامی و مشاوره ای برای مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه معادلات غربی ها و آمریکا را بر هم می زند.