در حال بارگزاری....
دانلود

تجهیزات جدید ایمنی زانتیا فاز 2 (مدل های 1998 به بعد)

در سال 1998 با ارائه سیتروئن زانتیا فاز 2 اصلاحات ایمنی زیادی نیز بر روی زانتیا انجام گرفت و سیستم های جدید ایمنی فعال و غیر فعال بر روی این مدل برای تطابق با استانداردهای جدید ایمنی اعمال شدند. این سیستم های جدید برای رفع ایرادات ایمنی كه در تست سال 1997 توسط موسسه Euro NCAP از زانتیا فاز 1 گرفته شده بود انجام گرفت.این فیلم فقط تعدادی از مهم ترین این تغییرات و تجهیزات جدید ایمنی را معرفی مینماید.