در حال بارگزاری....
دانلود

تنبلی و بی انگیزگی (قسمت اول)

حتما قسمت دوم این کلیپ را در ذهن کوک ببینید تا راه حل های رفع تنبلی را مشاهده کنید.
قسمت اول پایه و بیس آموزش این بخش است.
https://zehnekook.com/why-lazy-and-unmotivated/


15 مهر 98