در حال بارگزاری....
دانلود

آسیاب بادی در ایران

این آسیاب با چوب و ساده ترین امکانات ساخته شده است. پروانه چرخنده آن مانند توربین میباشد که بازده بمراتب بیشتری از پره های متداول آسیاب بادی دارد. متاسفانه این صنعت در حال از بین رفتن است و خانواده آسیابان به شهر رفته و درس میخوانند.


مطالب پیشنهادی