در حال بارگزاری....
دانلود

باز هم رسوایی هاشمی و شبکه ی وهابی کلمه

در این ویدیو باز هم تدلیس شبکه وهابی کلمه را باهم می بینیم