در حال بارگزاری....
دانلود

کنارم باش...

من همیشه از انسانهای قوی خوشم اومدهاز انسانهایی که میدونن چطور زندگی کنن ؛

از چی لذت ببرن... چیکار کنن ... و چطوری شادی کنن ...حتی زمانی که اشک تو چشمهاشون حلقه می زنه

همچنان با لبخندی روی لب میگن: " خوب میشم ! "