در حال بارگزاری....
دانلود

مدال گرفتن جهان پهلوان تختی از دست محمدرضا شاه

شنیدین میگن تختی خم نشد تا مندال بگیره..؟؟؟
اینو ببینین..
دروغ گفتن کار زشتیه..
اینجوری هم بدبینی پیش میاد واسه نظام و هم تبلیغات بد میشه
....