در حال بارگزاری....
دانلود

هلاکت فرمانده کل گروه تروریستی ثوار الشام در جنوب حلب

ارتش سوریه با همراهی حزب الله لبنان، النجبا عراق، لشگر فاطمیون و تیپ فلسطینی القدس در جنوب غربی حلب و در عملیات موسوم به «انتقام سخت» در حال پیشروی از کفر عبید به جبل اربعین است و با آزادسازی روستاهای کفر حداد، عزیزیه، تل ممو، مکحله و مریوده در حال محاصره شهرک الحاضر به عنوان مهمترین پایگاه گروه تروریستی النصره است و اگر تلیلات در جنوب نیز تصرف شود حملات همه جانبه از شرق و جنوب آغاز خواهد شد.