در حال بارگزاری....
دانلود

تو رو دوست دارم ...

تورو دوست دارم با اینکه شکستی غرورمو بازم دوست دارم*هر جا که برم به تو پرته حواسم دوست دارم*حس میکنم عطرتو رو لباسم دوست دارم*منو از اشکام بشناسم که بفهمی روت حساسم طاقتم کمه*مگه بی عشقت میتونم تورو باید برگردونم طاقتم کمه دیگه بسمه*تو رفتیو به خاطرت به هرچی پشت پا زدم*میخواستم از دلم بری ولی دوباره جا زدم*چشامو بستمو فقط تورو صدا زدم ...