در حال بارگزاری....
دانلود

دانلود شعر خوانی محسن کاویانی-طنز

قوی و زبر و زرنگ و موفق و تیزند

همیشه بچه قمی ها شگفت انگیزند

به چوب و شیشه و دیوار قابل نصبند

درون واگن مترو به سقف میچسبند

فضای مدرسه هاشان عجیب عرفانیست

دبیر شیمی و آمار و زیست روحانیست

خدا زجمعیت شهر ما خبر دارد

همین حسین سوهانی نود پسر دارد

خلاصه هر چه بخواهی درون قم داریم

((قسم به حرضت عباس کفتروم داریم))