در حال بارگزاری....
دانلود

اصول تبلیغات

*ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف در مقابل دریافت وجه برای موسسات انتفاعی و یا غیر انتفاعی یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند.


23 خرداد 98
مطالب پیشنهادی