در حال بارگزاری....
دانلود

او ظاهرش نقص دارد خب منم نقص دارم - حجاب

بخشی از بیانات در دیدار با روحانیون خراسان شمالی 91/07/19