در حال بارگزاری....
دانلود

رضا رشید پور: رای مردم به فیتیله= عذر خواهی از آذری ها!

رضا رشید پور: (رای 90 درصدی مردم به بازگشت عمو فیتیله ای ها عذر خواهی از آذری ها بود!!!)
آیا واقعا رای مردم رو باید اینجوری تفسیر کرد؟؟؟