در حال بارگزاری....
دانلود

اسید پاشی... **(( دین من دین عطوفت و مهربانی است))**

دین من دین عطوفت و مهربانی است...در دین من خشونت جایی ندارد...محکوم میکنم این جنایت نا جوانمردانه را...