در حال بارگزاری....
دانلود

گل یخ شفاف

این گل کمیاب در روزهای بارانی به رنگ شفاف درمی آید.