در حال بارگزاری....
دانلود

نوبخت: ساعت کار در ماه رمضان تغییر نمی کند

سخنگوی دولت گفت : ساعت کار کارکنان در ماه مبارک رمضان همانند سال گذشته تغییری نمی کند . نوبخت افزود: پارسال نیز کارکنان حق داشتند با هماهنگی دستگاه های خود زمان آغاز و پایان ساعت کاری خود را تنظیم و از مرخصی ساعتی هم استفاده کنند .
برای اطلاعات بیشتر از این فیلم به آدرس www.irinn.ir مراجعه کنید.


مطالب پیشنهادی