در حال بارگزاری....
دانلود

چهرۀ مادرانی که در روزِ مادر تنها ماندند...

دوربین تقریباً مخفی! - چهرۀ مادرانی که در روز مادر تنها ماندند... / چه میتوان گفت جز لعنت... چه میتوان کشید جز آه... چه میتوان خورد جز افسوس... چه میتوان خواند جز دعا برای ظهور... چه میتوان زد جز دستی بر روی دست... /////// امید ایران \\\\\\\ لطفاً برای انتشار بیشتر، بپسندید و به کانال خود اضافه کنید.