در حال بارگزاری....

شنیدن صدای عجیب از کف پیاده رو باعث نجات بچه سگ شد

تعدادی از مردم ویتنام پس از آنکه صدایی از کف پیاده روی یک خیابان شنیدند، اقدام به حفاری زمین کردند و پس از دقایقی تلاش، یک بچه سگ را از داخل یک لوله بیرون کشیدند.


17 مهر 96