در حال بارگزاری....
دانلود

یه کلیپ از راف و لیو 2003

این مربوط میشه به قسمتی که لیو تنهایی رفته بود با شریدر بجنگه
چن تیکه از این قسمتو جدا کردن گذاشتن البته قسمتای دیگم هستا
ولی آخرش تو هیچ قسمتی نیست