در حال بارگزاری....
دانلود

مزایای روش درمانی نوروتراپی درمقایسه با دارو درمانی

دکترداود آذرنگی (نورولوژیست) تهران ، ستارخان ، روبروی برق آلستوم پلاک 766 مرکز نوروفیدبک ایرانیان .
دراین ویدئو ضمن تشریح انواع مختلف تکنیک های درمانی نوروتراپی ، بین دو روش درمانی استفاده از تکنولوژی های جدید نوروتراپی و دارودرمانی ، باهم مقایسه می شود.