در حال بارگزاری....
دانلود

عجیب ترین مسابقه اتومبیل رانی جهان

عجیب ترین مسابقه اتومبیل رانی جهان در استرالیا برگزار شد. شرکت کنندگان سوار بر خودروهای شدند که از یخچال های مسافرتی ساخته شده است.