در حال بارگزاری....
دانلود

ماجراهای آقای @ قسمت دوم

این قسمت: چه جوری قیمتش میره بالا ؟
https://telegram.me/mrAt_sign
معرفی: مسجد کبود ( Göy Məscid - گوی مچید) از مسجدهای تاریخی تبریز مربوط به دوران حکمرانی قراقویونلوها در قرن نهم هجری است.