در حال بارگزاری....
دانلود

کوره طبقاتی خشک کن،دستگاه رزین، سفید کن سنگ جهت خط اسلب

www.mks.com.tr/ info@mks.com.tr
در خطوط تولید سنگ اسلب به عنوان کوره چسب و تور و به عنوان کوره خشک کن ورزین و یا اُپکسی با ظرفیت جایدهی حداکثر 240 متر مربع سنگ اسلب استفاده میشود.